Skip to main content

Hvad er priserne?

Det koster 8748kr.pr/md (12md) som betales forud og indsættes på min konto senest den sidste hverdag før den første i måneden.

Det kommunale tilskud på 6448kr. for år 2024 vil blive indsat på jeres nemkonto.

Priserne sammenlignet med en kommunal dagplejer:

Kommunal 2.910kr i 11 mdr = 32.010 kr. årligt

Vuggestue 3.810kr i 11 mdr = 41.910 kr. årligt. Her skal der medbringes mad.

Hos mig (efter tilskud) 2.300kr. i 12 mdr = 27.600 kr. årligt

Betaling ved sygdom m.m.

Der betales også ved sygdom hvad enten det er barnet eller mig der er syg, ligeledes ved lukke og helligdage samt ferie.

Opsigelse.

Ønskes pladsen opsagt inden periodens udløb, “børnehavestart” skal dette gøres skriftligt og opsigelsen er løbende måned + 60 dage.

NB. Juli måned kan ikke opsiges medmindre dette skyldes børnehavestart.

Ved manglende betaling kan jeg opsige jeres plads uden varsel og jeres tilskud vil bortfalde.

BEMÆRK: Priserne reguleres årligt da kommunens tilskud også reguleres på samme vis.