Hvad er priserne?

Det koster 8200kr.pr/md (12md) som betales forud og indsættes på min konto senest den sidste hverdag før den første i måneden.

Det kommunale tilskud på 6.150 kr. for år 2022 vil blive indsat på jeres nemkonto.

Priserne sammenlignet med en kommunal dagplejer:

Kommunal 2.420 kr i 11 mdr = 26.620 kr. årligt

Hos mig (efter tilskud) 2.050 kr. i 12 mdr = 24.600 kr. årligt

Betaling ved sygdom m.m.

Der betales også ved sygdom hvad enten det er barnet eller mig der er syg, ligeledes ved lukke og helligdage samt ferie.

Opsigelse.

Ønskes pladsen opsagt inden periodens udløb, “børnehavestart” skal dette gøres skriftligt og opsigelsen er løbende måned + 60 dage.

NB. Juli måned kan ikke opsiges medmindre dette skyldes børnehavestart.

Ved manglende betaling kan jeg opsige jeres plads uden varsel og jeres tilskud vil bortfalde.

BEMÆRK: Priserne reguleres årligt da kommunens tilskud også reguleres på samme vis.

Kontakt info

Christina Eriksen

Østergade 34,
5450 Otterup
+45 28 15 65 40
cher2008@live.dk